GARANTI

Vi er medlem af Danske Malermestre

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde. 
Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til Deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får De medhold i Deres klage, er vores medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.
Det dækker Garantiordningen
Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:
1 Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.
2 Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.
I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.
Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage.
Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.

Læs garantiordningens vedtægter her

Kontakt os

Send os en besked og vi kontakter dig

Tietgensvej 39, 8600 Silkeborg

Telefon: 86801566 
Email: info@nielsen-son.dk

© Copyright 2019 Malerfirmaet Nielsen & Søn I/S ● Tietgensvej 39 ● 8600 Silkeborg ● Tlf. 86801566 ● CVR NR: 36 10 47 16