GARANTI

Vi er medlem af Danske Malermestre

Hvis malerarbejdet ikke lever op til forventningerne
Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.
Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til dine forventninger, har du adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre fire uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får du medhold i din klage, er vores medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.
Hvis vort medlem mod forventning ikke retter sig efter Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for, at Ankenævnets afgørelse fuldbyrdes, enten ved at sørge for, at manglerne udbedres af et andet medlem, eller ved at udbetale et beløb svarende til Ankenævnts vurdering af manglerne. Det gælder dog ikke, hvis sagen drejer sig om prisen på det udførte malerarbejde. I den situation er der ingen dækning fra garantiordningen.
Garantiordningen dækker op til 100.000 kroner i udbedringsomkostninger, og kun hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret til dig.
Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre.

Det dækker Garantiordningen
Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:
Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.
Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.
I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.
Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage.
Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger 100.000 kroner inklusive moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger vedrørende Håndværkets Ankenævn og garantiordningen kan fås ved henvendelse på telefon:
Danske Malermestre: 32 63 03 70
Håndværkets Ankenævn: 70 20 25 37 www.hvanke.dk

Kontakt os

Send os en besked og vi kontakter dig

Tietgensvej 39, 8600 Silkeborg

Telefon: 86801566 
Email: info@nielsen-son.dk

© Copyright 2021 Malerfirmaet Nielsen & Søn I/S ● Tietgensvej 39 ● 8600 Silkeborg ● Tlf. 86801566 ● CVR NR: 36 10 47 16